Propagace a výzkum trhu pro prodejnu EXE v Rumburku

Title Alternative:Propagation and Market research for EXE store in Rumburk
Abstract
Cílem mé bakalářské práce bylo prozkoumat povědomí občanů Rumburka o existenci obchodu EXE JEANS. Tato značka je preferována především mladými lidmi a úkolem této práce bylo podat informace o tom, jak obchod vnímají i jiné věkové kategorie obyvatel a zda-li jeho služeb využívají. Pomocí dotazníkového šetření se zjišťovaly údaje o znalosti značky, umístění obchodu, jeho sortimentu, prodeje, apod. V práci je popsán obchod, a to z několika hledisek, jak vypadá, neboli vizuál prodejny, jaké zboží nabízí a jakou formou podniká. Dále byly řešeny druhy reklam, které jsou teoreticky popsány a z nich byly vybrány vhodné pro zvýšení propagace obchodu. V závěru práce je řešena návštěvnost prodejny z demografického, ekonomického a geografického kritéria.
Description
56 s., 6 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
advertising, franchising, reklama a propagace, franchising
Citation
ISSN
ISBN