Změna hodnoty vybraných účetních položek v důsledku přechodu z české účetní legislativy na standardy IFRS

Title Alternative:The change of value in selected accounting items due to the transition from the Czech accounting legislation to IFRS standards
dc.contributor.advisorMalíková, Olga
dc.contributor.authorKiefmann, Marcel
dc.date2012
dc.date.accessioned2015-07-07
dc.date.available2015-07-07
dc.date.committed2012-05-04
dc.date.defense2012-06-20
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-10-31
dc.degree.levelmgr
dc.descriptionkatedra: KFÚ; rozsah: 102 s. (151 210 znaků)cs
dc.description.abstractThis diploma thesis is focused on a comparison of International Financial Reporting Standards with the Czech accounting legislation. The main goal is to prove the influence of the requirements of both systems on the reporting of the values of selected accounting items in the financial statements. The first chapter deals with the IFRS establishment history, their general requirements for the accounting system, which are listed in the Conceptual Framework and the comparison with the requirements of the Czech accounting legislation. The comparative analysis of measurement methods of assets and liabilities in the ambit of both accounting systems is performed in the second chapter. Chapter three compares the requirements for the financial statements drawn up in compliance with the IFRS and with the Czech accounting legislation. The analysis of influence of selected economic operations over the reporting in the balance sheet and the statement of profit or loss drawn up in compliance with the requirements of both systems is performed in the last chapter. Examined are the fields of the provisions, the expenses and revenues reporting of long-term contracts and the accounting amortization of intangible fixed assets.en
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na porovnání Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (IFRS) s českou účetní legislativou. Hlavním cílem práce je prokázat odlišný vliv požadavků obou systémů na vykázání hodnoty vybraných účetních položek v účetních výkazech. První kapitola se zabývá historií vzniku standardů IFRS, jejich obecnými požadavky kladenými na účetní systém, které jsou uvedeny v Koncepčním rámci a srovnáním s požadavky české účetní legislativy. Ve druhé kapitole je provedena komparativní analýza způsobů oceňování majetku a závazků v rámci obou účetních systémů. Třetí kapitola porovnává požadavky kladené na účetní závěrku sestavenou dle standardů IFRS a dle české účetní legislativy. V poslední části je provedena analýza vlivu vybraných hospodářských operací na vykazování v rozvaze a výkazu zisku a ztráty sestavených dle požadavků obou systémů. Zkoumány jsou oblasti rezerv, vykazování nákladů a výnosů u dlouhodobých smluv a účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku.cs
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/12163
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.subjectamortizationen
dc.subjectbalance sheeten
dc.subjectczech accounting legislationen
dc.subjectexpensesen
dc.subjectifrsen
dc.subjectintangible fixed assetsen
dc.subjectinternational financial reporting standardsen
dc.subjectprovisionsen
dc.subjectreporting of the financial statementsen
dc.subjectrevenuesen
dc.subjectstatement of profit or lossen
dc.subjectčeská účetní legislativacs
dc.subjectdlouhodobý nehmotný majetekcs
dc.subjectifrscs
dc.subjectmezinárodní standardy finančního výkaznictvícs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectodpisycs
dc.subjectrezervycs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectúčetní závěrkacs
dc.subjectvýkaz zisku a ztrátycs
dc.subjectvýnosycs
dc.subject.verbisaccountingen
dc.titleZměna hodnoty vybraných účetních položek v důsledku přechodu z české účetní legislativy na standardy IFRScs
dc.title.alternativeThe change of value in selected accounting items due to the transition from the Czech accounting legislation to IFRS standardsen
dc.typeThesis
local.departmentKFUcs
local.facultyEkonomická fakultacs
local.identifier.stag23370
local.identifier.verbis464242
local.note.administratorsoprava_A
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:02:59cs
local.verbis.studijniprogramKFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
mgr_23370.pdf
Size:
1.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
kvalifikační práce
Loading...
Thumbnail Image
Name:
opo_23370.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek oponenta
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ved_23370.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
posudek vedoucího
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh_23370.pdf
Size:
27.31 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
výsledek obhajoby