Zavedení nového projektu výroby hydraulických rozvodů do sériové výroby

Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou implementace projektu výroby hydraulických rozvodů do produktového portfolia výrobní společnosti. Postupně představuje základní pojmy týkající se zavedení projektu do výroby dle APQP a PPAP. Představuje společnost, v jejíchž podmínkách je řešena a následně předkládá detailní náhled na veškeré činnosti, které zavedení procesu do sériové výroby provázejí. V závěru diplomové práce je vyčíslena ekonomická stránka daného projektu.
The work deals with the implementation of the project of production of hydraulic distribution in the product portfolio of the manufacturing company. Gradually, it introduces the basic concepts related to the implementation of the project into production according to APQP and PPAP. It represents the company in its conditions it is solved and then presents a detailed view of all activities that accompany the introduction of the process into serial production. At the end of the thesis, the economic side of the project is quantified.
Description
Subject(s)
APQP, obrábění, PPAP, proces, projekt, směrnice, standardy, technologie, výroba
Citation
ISSN
ISBN