Jacket - dámské sako v šatníku současné ženy

Title Alternative:Ladies{\crq} jacket in the wardrobe of contemporary women
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je zaměřená na analýzu dámského kabátku, práce přináší souhrnný přehled o komplexním vývoji dámského kabátku v průřezu dějin od jejich nejstarších podob až po současnost. Práce se opírá o informace ze zdrojů zabývajících se historii oděvů v souvislosti s vlivy na jednotlivé fáze vývoje. Rešerše vývoje dámského kabátku z historického hlediska, střihové konstrukce a použitých materiálů, se věnuje první části této práce. Charakteristika současných typů dámských kabátků v šatníku součastné ženy je provedena ve druhé části. Významem této části je získat ucelenější přehled o současných typech dámského kabátku. Třetí část analyzuje kabátek {\clqq}chanel`` a dámský sportovní kabátek z hlediska tvarového vývoje, konstrukčního řešení a použitých materiálů. Náplní třetí části jsou také návrhy módních typů kabátků včetně rozpracování do střihového řešení. K navrženým typům jsou zhotoveny technické nákresy, popisy, základní konstrukce, modelové úpravy. Závěreční část je věnována předpokládanému vývoji ve skladbě ženského šatníku a módním trendům.
This bachelor work is mainly focused on analyse of ladies jachet. It provides overall new about komplex evolution of ladies jachet from ancienit period of times to mowdays. This work is based on the information from different sources on the influence of significant and important trend phases. The exploration of facto from historical point of wiew, the cutting structures and used materiále and fibros is mentioned in the first part of this bachelor work. Thw second part of this work loots upon the aspekt of dimensionality in current female jackets types in the wardrobe of an up - to - date woman. The main goal of this section is essential for overall information about the development of ladies jachet. The third part analyses jacket ``chanel{\crqq} and ladie´s sports jacket from the point of view of shape development, construction solution and materials used. The third part also comprises fashion types of jacket designs including elaboration of pattern solution. There are technical drawings, descriptions, basic construction and model dressing prepared for the proposed types. The last part consists of supposed development of structure of ladies{\crq} wardrobe.
Description
katedra: KOD; rozsah: 80 s.,27 s. příloh
Subject(s)
dámský kabátek, historický oděv, konstrukční řešení, módní trendy, ladies jacket, historical gardments, design construction, modish trends
Citation
ISSN
ISBN