Možnosti projektového učení v Zoologické zahradě Zittau

Title Alternative:Possible ways of project learning at the ZOO in Zittau
Loading...
Thumbnail Image
Date
2005
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The final thesis has the title"The possibilities of project teaching in the ZOO Zittau". It deals with creating an educationally-instructional project oriented on getting to know the life of animals in the ZOO that penetrate in many school subjects. The project was made for a target group of pupils of a combined class - elementary, special and remedial school. The theoretical part deals with the problems of zoological gardens, it offers an overview of zoological gardens in the Czech Republic and shows examples of possible teaching programs. The following part introduces the project in the ZOO in Zittau. The practical part comes with possibilities of using the project Zittau "The Animals and Us" in the school environment by means of multi-subject projects.
Závěrečná diplomová práce nese název Možnosti projektového učení v zoologické zahradě Zittau. Zabývá se vytvořením mezipředmětového výchovně-vzdělávacího projektu zaměřeného na poznání života zvířat v zoologické zahradě. Projekt byl vytvořen pro cílovou skupinu žáků kombinované třídy - základní, zvláštní a pomocná škola. Teoretická část se zabývá problematikou zoologických zahrad, uvádí přehled Zoo v ČR a příklady nabídky výukových programů. Následná část pak představuje samotný projekt v Zoo Zittau. Praktická část diplomové práce přináší možnosti využití projektu Zittava "Zvířata a my" ve školním prostředí, a to formou mezipředmětových projektů.
Description
katedra: KPV; rozsah: 71 s., 26 s.obr.příloh
Subject(s)
project teaching in the zoo, combined class, the life of animals in the zoo, multi-subject projects, možnosti projektového učení v zoo, kombinovaná třída, život zvířat v zoo, mezipředmětové projekty
Citation
ISSN
ISBN