Problematika auditu v podnicích působících v České republice

Title Alternative:Audit in Companies Operating in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá auditem účetní závěrky v podmínkách České republiky. Analyzuje nákladovost auditu u vybraných podnikatelských subjektů a zkoumá vliv některých ukazatelů na cenu za audit. V teoretické části je definován pojem audit, následuje charakteristika externího a interního auditu a je provedena jejich komparace. Dále je popsána právní úprava auditu a auditorských předpisů v České republice. Auditorské práce v podniku jsou zachyceny především z pohledu managementu. Poté je popsána současná situace v České republice a faktory, které ovlivňují cenu auditu. Poznatky z teoretické části jsou aplikovány v části věnované analýze nákladovosti auditu u vybraných podnikatelských subjektů a jsou navržena možná řešení vedoucí ke snížení nákladů na provedený audit.
Description
96 s., 7 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
auditing, audit
Citation
ISSN
ISBN