Měření termochromních textilií za nízkých teplot

Title Alternative:Measurement of thermochromic textiles at low temperature
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá měřením termochromních textilií zhotovených filmovým tiskem a pozorování jejich chování za nízkých teplot. Teoretická část obsahuje rešerši na téma termochromní látky. Dále jsou v této části popsány barevné prostory CIE a s nimi související barevná diference dE* . Poslední kapitola teoretické části popisuje přístroje používané v kolorimetrii. Experimentální část je věnována měření barevné odchylky termochromních textilií na spektrofotometru Microflash 200d firmy Datacolor International Inc. v prostoru CIE L*a*b*. Z naměřených hodnot je zkoumána závislost barevné odchylky dE* na koncentraci použitého pigmentu, době chlazení a teplotě, při které probíhalo měření. Z maximálních hodnot barevné odchylky je pak stanovena metoda pro výpočet reakční teploty použitých pigmentů a výsledek je porovnán s údaji deklarovanými výrobcem.
This work deals with measurement of thermochromic textiles made by screen printing and observation their behavior at the low temperature. Theoretical part includes search on the topic thermochromic materials. Below in this part are described color spaces CIE and related color difference dE*. In the last chapter of theoretical part are described instruments used in colorimetry. Experimental part is attended to measurement of color difference dE* on spectrophotometer Microflash 200d by company Datacolor International Inc. in color space CIE L*a*b*. From the measured values is examined: dependence of color difference dE* on the pigment concentration, the cooling time and measure temperature. From the maximum values of color difference is determined method for calculation of pigment´s reaction temperature and the result is compared with specifications, which their producer declares.
Description
katedra: KTM; rozsah: 71 s. , 22 s. přílohy s grafy
Subject(s)
termochromní pigmenty, filmový tisk, prostor cie l*a*b*, spektrofotometr, barevná odchylka (dE), reakční teplota, thermochromic pigment, screen printing, color space cie l*a*b*, spectrophotometer, color difference (dE), reaction temperature
Citation
ISSN
ISBN