Vliv hmotné nestejnoměrnosti na výsledné mechanické vlastnosti švů

Title Alternative:Influence of mass unevenness on resulting mechanical properties of seams
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis works the influence of mass unevenness on resulting mechanical properties of seams. The work was divided into three parts, which were first described the characteristic geometric and mechanical properties of threads. Further described topic of clothing seams in terms kind of their properties. In the second experimental part was made of various measuring instruments needed for measurement of the final evaluation of the experiment. In the last part were determined test results when for each measurement was added to the discussion. The aim of thesis work was determination influence of mass unevenness of two different sewing threads (100% CO and 100% PL) on resulting strength and elongation collection of seams.
Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu hmotné nestejnoměrnosti na výsledné mechanické vlastnosti švů. Práce byla rozdělena na tři části, v nichž v první byly popsány charakteristické geometrické a mechanické vlastnosti nití. Dále bylo zpracováno téma oděvních švů z hlediska jejich druhů a vlastností. V druhé experimentální části byla na různých měřicích přístrojích provedena měření potřebná pro závěrečné vyhodnocení experimentu. V poslední části byly stanoveny výsledky měření, kdy za každý výsledek měření byla přidána jejich diskuze. Cílem práce bylo zjištění vlivu hmotné nestejnoměrnosti dvou materiálově odlišných šicích nití (100% CO a 100% PL) na výslednou pevnost a tažnost kolekce švů.
Description
katedra: KOD; přílohy: 1 CD; rozsah: 69
Subject(s)
sewing thread, seam, geometric properties, mechanical properties, mass unevenness, šicí nit, šev, geometrické vlastnosti, mechanické vlastnosti, hmotná nestejnoměrnost
Citation
ISSN
ISBN