Prezentační nástroj pro WWW využívající AJAX

Title Alternative:Slideshow tool for the web using AJAX
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem diplomové práce je seznámit se s technologií AJAX, jejími frameworky a pro vybrané provést zhodnocení z hlediska programátora. Získané poznatky jsou užity v praktickém projektu. V práci jsou probrány základy technologie AJAX spolu s naznačenými řešeními komunikace bez použití aplikačních rámců. Dále jsou AJAX frameworky popsány, rozděleny dle několika hledisek a u zvolených klientských frameworků je naznačena jejich funkce spolu s možnostmi využití a výsledky testování. Z hodnocení vyplývá jako nejrychlejší framework ExtJS. V praktické části je zpracován projekt Promítačky slidů pro WWW ve zvoleném frameworku jQuery a k tomuto je doprogramovaný webový portál a řada podpůrných materiálů spolu s praktickými ukázkami funkce projektu, jeho možnostmi a generátorem slidů.
The aim of diploma thesis is to familiarize themselves with AJAX technology, its frameworks and for selected assess aspects from the programmer's view. Acquired knowledge is used in practical project. The paper discusses the foundations of Ajax technology, along with communication outlining the solutions without the use of frameworks. The following describes AJAX frameworks, divided by several aspects and the chosen client frameworks are outlined, along with their functions, possibilities of using and the test results. The evaluation indicates ExtJS framework as the fastest one. The practical part of the project is the Slideshow tool for the web in the chosen framework jQuery. Along with the project is programmed web portal and a number of supporting materials, along with practical examples created in the project, its possibilities and slideshow generator.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1x CD; rozsah: 68 s.
Subject(s)
ajax, framework, cave, presentation, ajax, framework, cave, prezentace
Citation
ISSN
ISBN