Kavitace ve vodních čerpadlech

Title Alternative:Cavitaion in water pumps
Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá kavitací ve vodních čerpadlech. V úvodu práce je proveden základní popis vzniku kavitace a jejího negativního působení na konstrukční materiály hydrodynamických zařízení. Další část práce je zaměřená na popis čerpadel z hlediska konstrukce i provozních parametrů i jejich klasifikace. V této kapitole je také uveden popis vlivu kavitace na provoz čerpadla, klasifikace kavitace v čerpadlech i parametry, které se k popisu kavitace používají. V práci jsou uvedeny a popsány základní možnosti detekce kavitace v čerpadlech. V experimentální části práce je uveden postup instalace piezoelektrických filmů na povrch profilu představujícího čerpadlovou lopatku a jejich následná kalibrace. Kalibrace je založena na metodě pádu kuličky a jejím výsledkem je závislost mezi napětím generovaným na piezoelektrickém filmu a působící silou. Dále je v práci popsáno měření kavitace na profilu s instalovanými piezoelektrickými filmy v kavitačním tunelu. Kavitační jev je zkoumán opticky i akusticky. Optická měření jsou realizována pomocí vysokorychlostní CCD kamery. Akustická měření jsou realizována jednak pomocí piezoelektrických filmů instalovaných na profilu, a také pomocí piezoelektrického jehlového hydrofonu umístěného za profilem. Pro účely práce jsou ze skupiny měření prezentovány pouze výsledky pro dva režimy s rozdílnými parametry průtoku a tlaku před profilem. Výsledky optického záznamu ukazují vývoj kavitační struktury na profilu a měřené signály interakci kavitačních struktur s lopatkou.
Description
51 stran, 16 stran příloh :ilustrace (některé barevné), grafy +1 CD-ROM
Subject(s)
pumps, cavitation, čerpadla, kavitace
Citation
ISSN
ISBN