Hnací ústrojí s hydromotory

Title Alternative:POWERTRAIN WITH HYDRAULIC MOTORS
Abstract
V této diplomové práci se zabývám konstrukčním návrhem hnacího ústrojí mobilního stroje využívajícího ke svému pohonu hydrokola. Pohon s hydrokoly patří do skupiny hydraulických pohonů, jehož uspořádání spočívá v tom, že se pohonná jednotka zabudovává přímo do kola. Pohonná jednotka se většinou skládá z hydromotoru anebo z hydromotoru a planetové převodovky. Často má zabudovanou funkci brzdy. Předpokládám, že mobilní stroj, který bude poháněný hnacím ústrojím s hydrokoly, bude typu čelního kolového nakládače, jehož primární funkcí je nakládka a vykládka materiálu. U takového druhu mobilního stroje je funkce pojezdu sekundární a je spojená s vykonávanou prací. V návrhu hnacího ústrojí porovnám možnost využití pomaluběžných a rychloběžných hydromotorů a porovnám výhody i nevýhody využití každého druhu hydromotrů u pohonů využívajících hydrokola. Převodovou část hnacího ústrojí a hydraulického hnacího obvodu zpracuji takovým způsobem, aby systém pohonu plnil funkci diferenciálu. Dále navrhnu konstrukci hydrokol a jejich zástavby do rámu mobilního stroje. Tento návrh bude obsahovat rám stroje a celkový model 3-D sestavení uložení hydrokol do rámu mobilního pracovního stroje. V oblasti rámu, kde jsou uložená hydrokola, provedu pevnostní analýzu pomocí metody konečných prvků.
Description
198 s., 39 s. příl. :obr., tab., grafy +sam. příloha + CD ROM
Subject(s)
driving mechanism, hydraulic motors, pohony, hydromotory
Citation
ISSN
ISBN
Collections