Problematika šikany na ZŠ

Title Alternative:Problems of the bullying at the primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma work concentrates on vexation problem and tries to affect its substantial aspects. The theoretical part of the work deals with conceptions and describes the most freguent manifestations of vexation, possibilities of prevention and remedy. The experimental part investigates with the freguency of vexation occurence in both elementary and junior grades of representative schools. It looks for answer on the question if the vexation is more often in the {\clqq}big`` school in the {\clqq}big`` town than in the {\clqq}small`` school in the {\clqq}small`` town and if it is more often between boys than girls.
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku šikany, snaží se postihnout její podstatné stránky. Teoretická část se zabývá pojmoslovím, popisuje nejčastější projevy šikany, možnosti prevence i nápravy. Výzkumná část zjišťuje četnost výskytu šikany na 1. a 2. stupni vybraných základních škol. Zabývá se otázkou, zda je výskyt šikany častějším jevem na {\clqq}velké`` škole ve {\clqq}větším`` městě než na{\clqq}menší`` škole v {\clqq}menším`` městě a zda je častějším jevem výskyt šikany mezi chlapci než mezi dívkami.
Description
katedra: KPV; přílohy: 1 disketa; rozsah: 79 s., 5 s. příloh
Subject(s)
chicane, prevention, aggression, victim, šikana, prevence, agrese, oběť
Citation
ISSN
ISBN