Tištěné a vyšívané textilní doplňky inspirované městem Tábor

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá navržením tisknutých a vyšívaných vzorů. Inspirací pro tuto práci bylo město Tábor. Teoretická část se zaobírá nejprve technologiemi pro vyhotovení samotných vzorků, tedy sublimačním tiskem a strojní výšivkou. Dále obsahuje historické informace o městě Tábor a popisuje se zde architektura města, která je hlavní inspirací pro návrhy. Praktická část práce popisuje realizaci celého vzorníku a poskytuje náhled fotek finálních vzorků a jejich vizualizace na modelu. Finální návrhy se prezentují ve formě textilních doplňků uložených v katalogu.
This bachelor's thesis focuses on the design of printed and embroidered patterns. The inspiration for this work was the city of Tábor. The theoretical part initially deals with the technologies for creating the patterns themselves, namely sublimation printing and machine embroidery. It also includes historical information about the city of Tábor and describes the architecture of the city, which serves as the main inspiration for the designs. The practical part of the thesis describes the implementation of the entire pattern book and provides a glimpse of photos of the final patterns and their visualization on a model. The final designs are presented in the form of textile accessories stored in a catalog.
Description
Subject(s)
textilní vzory, sublimační tisk, strojní výšivka, textilní doplňky, architektura, město Tábor
Citation
ISSN
ISBN