Čtenářská gramotnost v učebnicích českého jazyka a literatury

Title Alternative:Literacy in the Textbooks of Czech Language and Literature
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá čtenářskou gramotností a jejím rozvojem prostřednictvím konkrétní učebnice.Teoretická část práce je zaměřena na definici pojmu čtenářská gramotnost, připomíná její aspekty a faktory, které čtenářskou gramotnost ovlivňují. Stranou nezůstaly ani mezinárodní výzkumná šetření, která se čtenářskou gramotností zabývají - výzkumy PISA, PIRLS a prePIRLS. Opomenut není ani Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a integrace čtenářské gramotnosti v něm. Rovněž zde zmiňujeme kritéria hodnocení současných čítanek a nároky na ně kladené. Pozornost jsme věnovali zejména požadavkům, které souvisí se čtenářskou gramotností.Praktická část je zaměřena na analýzu čítanky pro 4. ročník základní školy od nakladatelství FRAUS s cílem zjistit, zda vybraná čítanka podporuje rozvíjení čtenářské gramotnosti. Zohledněna byla i doplňující publikace Čítanka - příručka pro učitele.Analýza ukázala zajímavé výsledky, které jsou v praktické části průběžně prezentovány, následně jsou shrnuty a vyhodnoceny v závěru práce.
Description
53 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
readers' literacy, čtenářská gramotnost, čítanky
Citation
ISSN
ISBN