Marketingový průzkum komfortu sedění v automobilech

Title Alternative:Markering research comfort seating in automobiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The present bachelor's thesis is concerned with finding out the seating comfort in automobiles. There are described the influences affecting the user during the ride, because the backside of the body senses a number of impulses via the car seat. The main part takes notice of the contentedness of users with the comfort of car seats, based upon a marketing research. Subsequently, there are compared the seats of the vehicles Škoda Octavia II and Renault Laguna II, and by means of a marketing research, there have been ascertained the most frequent requirements of users of the aforementioned cars.
Bakalářská práce je zaměřena na zjištění komfortu sedění v automobilech. Jsou zde popsány vlivy, které působí na uživatele při jízdě automobilem, protože přes sedačku je zadní částí těla vnímána celá řada podnětů. Hlavní část je věnována zjištění spokojenosti uživatelů s komfortem automobilové sedačky na základě marketingového průzkumu. Následně jsou porovnány automobilové sedačky vozů Škoda Octavia II a Renault Laguna II a prostřednictvím marketingového průzkumu zjištěny nejčastější požadavky uživatelů těchto vozů.
Description
katedra: KHT; rozsah: 47 s., 6 s. příloh
Subject(s)
marketing research, car seat, seating comfort, automobile users, respondent, marketingový průzkum, automobilová sedačka, komfort sedění, uživatelé automobilu, respondent
Citation
ISSN
ISBN