Lokátor odcizených automobilů

Title Alternative:Locator stolen cars
Abstract
Cílem této práce bylo vytvořit prototyp sledovacího zařízení - navrhnout zapojení hardware a naprogramovat mikrokontrolér tak, že bude komunikovat v GSM síti a snímat aktuální GPS pozici zařízení. Dále realizovat návrh do podoby funkčního vzorku a otestovat jako lokátor odcizených vozidel. Algoritmus byl realizován v jazyce C++. Podařilo se navrhnout funkční algoritmus, který řeší daný problém. Výsledkem práce je prototyp sledovacího zařízení, který může sloužit jako předloha pro potenciální sériově vyráběný model.
The main aim of this project was to design a prototype of a tracking system - design the hardware connection and program the microcontroller to comunicate in GSM network and to recieve actual GPS position of the system. Next step was to implement the proposal to form of a functional sample and test it as a locator of stolen cars. This algorithm was implemented in C++. I managed to design a functional algorithm that solves the given problem. The result of this study is a tracking system, which can be used as a pattern of serially produced model.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN