Modelování standardních termodynamických vlastností vodných roztoků kyslíkatých organických sloučenin za vysokých teplot a tlaků

Title Alternative:Modeling the standard thermodynamic properties of aqueous organics containing oxygen functional groups at high temperatures and pressures
Abstract
Description
katedra: KEL;
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections