Vliv účetnictví, daňové evidence a paušálních výdajů na základ daně z příjmů u podnikatelů - fyzických osob

Title Alternative:Effect of Financial Accounting, Tax Evidence and Lump-sum Expenses on Tax Base of Incomes of the Entrepreneurs - Physical Persons
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou jednotlivých metod zaznamenávání hospodářských operací a dopady těchto metod na základ daně z příjmů, a tím i na konečnou daňovou povinnost podnikatelů - fyzických osob. V teoretické části je nejprve definováno, které příjmy podléhají dani z příjmů fyzických osob, stanovení základu daně a daně z příjmů. Dále je popsána charakteristika účetnictví, daňové evidence, paušálních výdajů a hlavní rozdíly mezi nimi, které mají vliv na základ daně. Teoretické poznatky jsou následně aplikovány na konkrétní příklady tří různých podnikatelů, kde je analyzována rozdílná výše daňového základu za předpokladu, že by vedli účetnictví, daňovou evidenci a uplatňovali paušální výdaje ve zdaňovacím období roku 2012. Poté je navržena optimální varianta zaznamenávání hospodářských operací z hlediska daňového a administrativního zatížení a také vlivu dílčího základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti na vyměřovací základy a platby pojistného hrazeného podnikatelem na své zdravotní a sociální pojištění.
Description
82 s., 3 s. příl. :tab. +CD ROM
Subject(s)
personal income tax, accounting, tax accounting, daň z příjmů fyzických osob, účetnictví, daňová evidence
Citation
ISSN
ISBN