Termodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnících

dc.contributor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorŠvarc, Petr
dc.contributor.otherDvořák Václav, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55439
dc.contributor.otherLepšík Petr, doc. Ing. Ph.D. Konzultant : 57619
dc.contributor.otherSporka Michal, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 64767
dc.date2016
dc.date.accessioned2019-02-03T09:07:59Z
dc.date.available2019-02-03T09:07:59Z
dc.date.committed2015-12-31
dc.date.defense2017-4-21
dc.date.submitted2013-10-1
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelPh.D.
dc.description.abstractTato práce shrnuje výsledky studia termodynamických procesů objevujících se při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla. Obsahuje popis a posouzení různých způsobů ukládání tepelné energie a procesů vyskytujících se při přívodu a odvodu tepla z akumulačních zásobníků. Vyšetřování a posuzování dějů doprovázejících provoz zařízení bylo provedeno pomocí teoretických, numerických, ale i experimentálních metod. K teoretické studii byly použity základní zákony přenosu tepla a hmoty a znalosti termodynamiky. Byla aplikována teorie podobnosti pro studium dějů, ke kterým dochází při nabíjení a vybíjení vodních akumulačních zásobníků tepla, a pro studium přestupu tepla z horizontálně uloženého válce ve vodním prostředí. Pro numerické vyšetřování byly použity shodné fyzikální modely, byly definovány materiálové vlastnosti, okrajové a počáteční podmínky analogické se současně prováděnými experimenty. Získané výsledky byly porovnávány s výsledky ostatních autorů zabývajících se obdobnou tématikou. Pomocí provedených rozborů byly zkoumané děje identifikovány a kvantitativně a kvalitativně zhodnoceny.cs
dc.description.abstractThis work summarizes results of studies of thermodynamic processes, which occur during charging and discharging of the water thermal energy storages. It contains description and assessment of different ways to store thermal energy, and processes occurring during charging and discharging of storage tanks. Investigation and assessment of processes accompanying the operation were performed by using theoretical, numerical, and experimental methods. For the theoretical study were used basic laws of the heat and mass transfer, and knowledge of thermodynamics. The dimensional analysis was used for study of the processes which occur during charging and discharging of the water thermal energy storages and during heat transfer from surface of a horizontal cylinder in the water. Identical physical models of a fluid flow were used for numerical investigation of different material properties, which were defined, initial boundary conditions, and analogous conditions were implemented simultaneously to the experiments. The results obtained by the investigations were compared to the results of other authors dealing with similar issues. Consequently, all the studied processes were identified, and quantitatively and qualitatively evaluated on the bases of performed analyses.en
dc.formattext
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky 1x , 6x výkres, 3x kusovník 1 . 11 příloh 6 výkresů, 3 kusovníky, , Schémata, Grafy, Plany (výkresová dokumentace, cad data), Patentová rešerše, Grafy, Tabulky , Schémata, Grafy, Tabulky ROM
dc.identifier.signatureU 958 S
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150914
dc.language.isocs
dc.publisherTechnická Univerzita v Libercics
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/63cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/63en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectAkumulační zásobníkPřirozená konvekceNabíjeníVybíjeníStratifikaceTermoklinaUkazatele výkonuVýměníkcs
dc.subjectThermal energy storageNatural convectionChargingDischargingStratificationThermoclinePerformance indicatorHeat exchangeren
dc.titleTermodynamické procesy při akumulaci tepla ve vodních zásobnícíchcs
dc.titleThermodynamic Processes in Water Thermal Energy Storagesen
dc.typeThesis
dc.typedisertační prácecs
local.degree.disciplineMT4
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationP2301
local.department.abbreviationKEZ
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS13000772
local.identifier.stag34892
local.note.administratorsTrykarovaA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Termodynamicke_procesy_pri_akumulaci_tepla_ve_vodnich_zasobnicich_Svarc.pdf
Size:
4.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudky_svarc.PDF
Size:
794 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
stanovisko_dvorak.PDF
Size:
111.44 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
prubeh_obhajoby_svarc.PDF
Size:
90.93 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections