Konstrukce základního ústrojí plstícího stroje

Title Alternative:Design of the drive system on the felting machine
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou konstrukčního návrhu nového ústrojí plstícího stroje na výrobu polotovarů klobouků z králičí srsti. V rešeršní části byly popsány dosavadní plstící stroje a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. Na základě provedené rešerše byly navrhnuty dva nové konstrukční návrhy plstícího ústrojí, které slouží jako funkční modely pro ověření a případnou optimalizaci plstící technologie. První návrh byl vytvořen pomocí navzájem propojených mechanismů poháněných dvěma asynchronními motory. Mechanismy umožňují optimalizaci změnou zdvihu pracovních válců, od kterých se odvíjí ostatní pohyby pracovních válců. Druhý návrh využívá servomotory s řídícími jednotkami, které umožňují rychlou změnu parametrů stroje. Oba nové návrhy vyhovují stanoveným požadavkům na plstící technologii, které byly získány z provedené rešerše dosavadních strojů.
Description
81 stran, 15 stran příloh :ilustrace, výkresy +volná příloha + 1 CD-ROM
Subject(s)
machine structures, textile machines, machine mechanisms, strojní konstrukce, textilní stroje, strojní mechanismy
Citation
ISSN
ISBN
Collections