Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno, s.r.o.

Title Alternative:Complex Analysis of Agricultural Company Bukovno, Ltd.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem mé diplomové práce je Komplexní analýza Zemědělské společnosti Bukovno s.r.o. Cílem této práce je analyzovat tuto společnost a poskytnout celkový přehled o jejím hospodaření. První část práce je věnována teoretickým poznatkům, druhá část práce je praktická a vychází z poznatků, které byly zjištěny v první části a byly aplikovány v praxi na analyzovanou společnost. Bude probírána jak finanční analýza společnosti pomocí různých metod a různých ukazatelů, tak i externí analýza, tedy okolí podniku, dále pak současný stav společnosti, pohled na zemědělství jako na celek a nakonec zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje společnosti na základě údajů zjištěných z analýzy. Všechny ukazatele budou zachyceny v období posledních osmi let, tedy v rozmezí let 1998 až 2005.
The theme of my diploma work is Complex Analysis of Agricultural Company Bukovno, Ltd. The goal of this work is an analysis of this company and an administration of general view of its management. The first part of the work is devoted to theoretical findings, the second part is practical and it gathers from findings, which were found out in the first part and were applied to this company in practice. It will be analysed financial analysis of the company by the help of different methods and different indexes, then external analysis, contemporary situation of the company, view of agriculture in the Czech Republic and at the end, survey of contemporary situation and forecast of future development on the basis of data from the analysis. All indexes will be realized in the period of the last eight years, thus in the interval 1998 - 2005.
Description
katedra: KPE; přílohy: CD ROM; rozsah: 76 s.
Subject(s)
rentabilita, aktivita, likvidita, zadluženost, finanční analýza, externí analýza, swot analýza, metody finanční analýzy, poměrové ukazatele, absolutní ukazatele, účetní výkazy, zemědělství, profitability, activity, solidity, indebtedness, financial analysis, external analysis, swot analysis, methods of financial analysis, ratio indexes, absolute indexes, financial statements, agriculture
Citation
ISSN
ISBN