Marketingová strategie podniku v oblasti kavárenských služeb

dc.contributor
dc.contributor.advisorMyslivcová Světlana, Ing.
dc.contributor.authorDušáková, Markéta
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 61522 Sobotka Jiří, Ing. Ph.D.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65061 Kovařičová Monika
dc.date2016
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2017-05-31
dc.date.defense2016-05-30
dc.date.submitted2015-10-30
dc.date.updated24.6.2016 17:14
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá marketingovou strategií společnosti Costa Coffee, která soustředí svou ekonomickou činnost do oblasti kavárenských služeb a jejíž historie sahá až do roku 1971. Předmětem této práce je obecné seznámení se společností Costa Coffee a analýza jejích marketingových strategií. Teoretická část práce se zabývá utvářením a druhy marketingových strategií, z pohledu marketingového mixu a specifiky marketingu ve službách. Poznatky z teoretické části se poté promítají do části, která je věnována samotné společnosti. Ta obsahuje charakteristiku společnosti, analýzu marketingového mixu a marketingový výzkum, který byl proveden na základě sběru primárních dat, metodou online dotazování. Dále tato část obsahuje shrnutí a doporučení, která vycházejí jednak z analýzy marketingového mixu a jednak z marketingového výzkumu. Navržená doporučení mohou vést ke zlepšení služeb a zaměření marketingových strategií.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a marketing strategy of the Costa Coffee company, which centres its economic activity into coffee services and its history goes back to 1971. The subject of this work is to know basic information about Costa Coffee company and to analyse its marketing strategies.The theoretical part of the work deals with forming and types of marketing strategies, at the sight of marketing mix and also deals with specifics of marketing in services. Findings from the theoretical part blend into the part, which is dedicated to the company. This part contains characteristic of the company, analysis of marketing mix and marketing research, which was made by collecting of primary data, with method of online questioning. This part also contains summary and recommendations, which are based on the analysis of marketing mix and on the marketing research. Suggested recommendations could improve services and marketing strategies.en
dc.description.mark
dc.format76 s. (109 723 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/23772
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonKOTLER, Philip a Kevin L. KELLER. Marketing management. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.
dc.relation.isbasedonKUMAR, Nirmalya. Marketing jako strategie vedoucí k úspěchu. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2439-3.
dc.relation.isbasedonMCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0014-8.
dc.relation.isbasedonSIMOVÁ, Jozefína. Marketingový výzkum. 2. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010. ISBN 978-80-7372-662-1.
dc.relation.isbasedonWINER, Russell S. Marketing management. Milano: Prentice-Hall and Pearson Education Company, 2000. ISBN 88-7303-804-2.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjecttargetingcs
dc.subjectpositioningcs
dc.subjectmarketingový mix služebcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectmarketingový výzkumcs
dc.subjectmarketing strategyen
dc.subjectsegmentationen
dc.subjecttargetingen
dc.subjectpositioningen
dc.subjectservice marketing mixen
dc.subjectcostumeren
dc.subjectmarketing researchen
dc.subject.verbisstrategický marketingcs
dc.titleMarketingová strategie podniku v oblasti kavárenských služebcs
dc.titleMarketing study of a coffee bar companyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.stag33035
local.identifier.verbis520861
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:10:14cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Ekonomika a management služebcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Dusakova__Marketingova_strategie_podniku_v_oblasti_kavarenskych_sluzeb.pdf
Size:
1.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_BP_Dusakova.doc
Size:
742.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Hofmanova_Petra.pdf
Size:
2.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hofmanova.pdf
Size:
346.54 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP