Struktura a vlastnosti mikrovlákenných utěrek

Title Alternative:THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF MICROFIBER CLOTHS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zjištění čistící účinnosti mikrovlákenných utěrek v porovnání s polyesterovou tkaninou bez obsahu mikrovláken. Dále se zabývá zjišťováním účinnosti mikrovlákenných utěrek při pojmutí nečistot po opakovaném praní, opakovaném použití a po použití plazmatické úpravy. V teoretické části jsou obsaženy poznatky o mikrovláknech. Co to je mikrovlákno, jaké se používají materiály při výrobě mikrovláken, vzhled mikrovláken a jejich charakteristické vlastnosti a použití. V praktické části byly porovnány parametry vybraných vzorků mikrovlákenných utěrek a polyesterového vzorku bez mikrovláken. Poté byla zkoumána účinnost pojmutí nečistot při použití, opakovaném použití, po praní a po použití plazmatické úpravy. Zároveň byla pořizována obrazová dokumentace fotografováním a pomocí elektronového mikroskopu. Na závěr je uvedeno vyhodnocení účinnosti vybraných vzorků mikrovlákenných utěrek v porovnání s polyesterovým vzorkem bez obsahu mikrovláken.
The aim of this bachelor work is analyze and identify the cleaning effect of microfiber cloths compared with a polyester fabric with no content microfiber. Its main target is to analyze the power of microfiber cloths of dust absorbency after repeated useing, washing and after plasma application. In the theoretical part there are technical knowledge of microfiber. What the microfiber is and which materials are usually used for production. It describes appearance and aspects of using. The practical part compares parameters of selected samples of microfiber duster and polyester fabric microfiber free. The next part analyzes ability to absorb dust after use, many repeated use, after washing and after plasma application. During examination the documentation was taken by photography and visual documentation of appearance by using electron microscope. In the end of exam there is stated evaluation and summary of important elements efficiency of choosen samples microfiber cloths compared with polyester fabric without microfiber .
Description
katedra: KTM; přílohy: CD ROM; rozsah: 85
Subject(s)
mikrovlákno, mikrovlákenné utěrky, pojmutí nečistot, změny v účinnosti, microfiber, microfiber cloths, dust absorbency, changes in efficiency
Citation
ISSN
ISBN