Řešení problematiky nalepování grometů ve firmě Johnson Controls

Title Alternative:The analysis of the grommets bonding method in the Johnson Controls company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá řešením problematiky spojování usně se součástkou z měkčeného polyvinylchloridu pomocí vysokofrekvenčního svařování. První část bakalářské práce obsahuje analýzu metody vysokofrekvenčního svařování a analýzu předúprav a povrchové úpravy usně. Ve druhé části je uveden popis doporučené metody lepení a za podmínky úpravy povrchu usně možnost nadále využívat vysokofrekvenčního svařování . Poslední část bakalářské práce je věnována stručnému ekonomickému zhodnocení navržené metody .
The Bachelory Thesis is aimed on solving of the leather jointing with the plasticizing polyvinyl chloride component by the HF welding. The first part of the Bachelory Thesis includes analysis of the HF welding method, leather preliminary treatment and surface treatment methods. The description of the recommended bonding method and possibility to use HF welding after the suitable leather surface treatment is showed in the second part. The Bachelory Thesis last part is attended to sententious economic evaluation of the proposed method.
Description
katedra: KHT; rozsah: 49 s., 3 s. příloh.
Subject(s)
useň, gromet, předúpravy, povrchová úprava, vysokofrekvenční svařování, lepení, leather, grommet, preliminary treatment, surface treatment, hf welding, bonding
Citation
ISSN
ISBN