VLIV DOBY MĚŘENÍ A KONTAKNÍ ODĚVNÍ MEZIVRSTVY NA EXPERIMENTÁLNĚ STANO-VENÝ VÝPARNÝ ODPOR TEXTILNÍCH LAMINÁTŮ OBSAHUJÍCÍCH HYDROFILNÍ POLOPROPUSTNÉ MEMBRÁNY

Abstract
Tématem bakalářské práce je vliv doby měření a vliv kontakní oděvní mezivrstvy na experimentálně stanovený výparný odpor textilních laminátů obsahujících hydrofilní polopropustné membrány. V bakalářské práci byl proveden výzkum a analýza těchto membrán a jejich paropropustnosti. Studovány byly vzorky dvouvrstevných textilních laminátů s hydrofilními polo-propustnými membránami od různých výrobců a dále vzorek s mikroporézní membránou. Měření bylo realizováno na stroji Permetest. Hlavním cílem práce bylo analyzování empirických výsledků.
The topic of this work is the influence of measurement time and contact clothing interlayer on experimentally determined vapor resistance of textile laminates containing hydrophilic semipermeable membranes. The presented work focused on research and analysis of the nature of membranes and vapor permeability. Measurements of the samples of two-layer textile laminates with hydrophilic semipermeable membranes from various manufacturers and a sample with a microporous membrane were performed. The measurement was studied using Permetest instrument. The analysis of empirical results is the aim of the work.
Description
Subject(s)
komfort, pára, paropropustnost, hydrofilní polopropustná membrána, experiment, analýza, Permetest, materiál, textil, comfort, vapor, vapor permeability, hydrophilic semipermeable membrane, experiment, analysis, Permetest, material, textile
Citation
ISSN
ISBN