Aplikace strojů pro předšívání krajů malých dílů a součástí v oděvní a prádlařské výrobě.

Title Alternative:Sewing machines application clothing and underwear manufacturing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou strojů určených pro předšívání malých dílů a součástí v oděvní a prádlařské výrobě a vycházela ze zkušeností firem, které danou výrobu provozují. Cílem práce bylo provést analýzu strojů sloužících k předšívání, jejich význam, postupný vývoj, možnosti použití při výrobě oděvů či prádla, způsob jakým je daný díl předšitý, ale také, jaké jsou zapotřebí šablony, přídavná zařízení pro danou výrobu. V závěru práce je provedeno doporučení konkrétního stroje a ekonomické vyhodnocení navrhovaného řešení pro potřeby oděvní firmy z hlediska produktivity a časové návratnosti investic na vybrané zařízení.
This bachelor thesis deals with machines designed for pre-production of small parts and components in clothing and underwear industry. It is based on the experience of companies engaged in the business. The aim was to analyze the pre-production machines, their importance, gradual development, benefits of their use in the manufacture of clothing or underwear, pre-production of small parts, templates and additional production equipment. The conclusion is the recommendation of a specific machine and an economic evaluation of the proposed solution in terms of productivity and investment return for the selected device.
Description
katedra: KKV; přílohy: 6 katalogů 9 vzorníků 1 DVD; rozsah: 65 s.
Subject(s)
kraj, malý díl, oděvní výroba, prádlařská výroba, předšít, stroj, šablona, brim, small part, clothing manufacture, underwear manufacture, pre-production, machine, template
Citation
ISSN
ISBN