Prostorová funkční struktura města Jablonec nad Nisou

Title Alternative:Urban structure of Jablonec nad Nisou
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na prostorovou funkční strukturu města Jablonec nad Nisou. Městský prostor je popsán z pohledu jeho využití a funkce, které je následně generalizováno z hlediska struktury a homogenity do zón, které jsou na základě svých charakteristických znaků popsány. K práci je vytvořena mapa funkčních ploch. Nakonec jsou analyzovány hlavní problémy města.
This bachelor thesis is focused on urban structure of city Jablonec nad Nisou. The urban space is described from the point-of-view of land use and its function. Based on its functional homogeneity and hierarchical structure several zones are delimited, which are characterized in following text. There is also a map of land use provided. In the end there are several problems of the city described.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN