Společné pohybové aktivity ve školní družině

dc.contributor
dc.contributor.advisorPalounková Zuzana, Ing. Ph.D. : 55520
dc.contributor.authorJakubcová, Zuzana
dc.date.accessioned2021-08-20T11:23:14Z
dc.date.available2021-08-20T11:23:14Z
dc.date.committed2020-12-18
dc.date.defense2021-06-16
dc.date.submitted2020-3-17
dc.date.updated2021-6-16
dc.degree.level
dc.description.abstractZávěrečná práce se zaměřuje na rozšíření nabídky aktivního trávení volného času, ovlivnění postojů k pohybovým aktivitám u žáků ve školní družině a jejich životního stylu. Teoretická část práce objasňuje význam pohybu v životě člověka. Popisuje, jak lze rozvíjet pohybové dovednosti, jakými jsou bruslení a míčové hry, a sociální dovednosti u dětí mladšího školního věku. V naplánovaném projektu jsou popsány konkrétní příklady cvičení a her realizovaných v bloku bruslení a bloku míčových her. Tyto hry jsou vhodné pro rozvoj základních pohybových dovedností žáků mladšího školního věku, pomáhají k nácviku seberegulace, zvládání stresu, úspěchu i neúspěchu. Projekt rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit na základní škole, poskytuje pedagogům další prostor pro rozvoj sociálních dovedností žáků, možnost rozvoje mezitřídních vztahů a vazeb a v neposlední řadě též nabízí další možnosti pro podporu vnitřní motivace žáka. V závěru je zhodnocena realizace projektu, zásadně ovlivněná uzavřením škol na jaře 2020 v souvislosti s pandemií Covid-19.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on enhancing the variety of active leisure time activities and influencing attitudes to physical activities of students within specific school groups and their lifestyles. The theoretical part of the work clarifies the importance of movement in daily life. It describes how movement skills such as ice skating, ball games and social skills can be developed in younger school-age children. The planned project describes specific examples of exercises and games implemented in the ice skating and ball game sections. These games are suitable for the development of basic movement skills in younger school age pupils, they help to practice self-regulation, stress management, success and failure. The project expounds the offer of leisure activities at the primary school level, provides teachers with additional framework for the development of pupil's social skills, the possibility of developing interclass relationships with social ties and, last but not least, offers other opportunities to support the pupil's internal motivation. In the end, the implementation of the project and it's evaluation was fundamentally affected by the closure of schools in the spring of 2020 in connection with the Covid-19 pandemic.en
dc.description.mark
dc.format29 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureZ 202100025
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/160627
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonparBOROVÁ, B., 2012. Míče, míčky a hry s~nimi: soubor her pro děti ve věku od 4 do 9 let. 2.~vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0107-6.par parJEDLIČKA, R., 2017. Psychický vývoj dítěte a výchova: jak porozumět socializačním obtížím. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-271-0096-5.par parPAVLIŠ, Z., aj., 1998. Příručka pro trenéry ledního hokeje: 1. část, přípravka, 1. až 3. třída, příprava na ledě. 1. vyd. Praha: Český svaz ledního hokeje. ISBN 80-238-2194-6.par parZIMMEROVÁ, R., 2001. Netradiční sportovní činnosti: náměty a metody pro školu i volný čas. 1. vyd. Praha: Portál. ISBN 80-7178-460-5.par
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectškolní družinacs
dc.subjectpohybové aktivitycs
dc.subjectbruslenícs
dc.subjectmíčové hrycs
dc.subjectsociální dovednostics
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectschool groupen
dc.subjectphysical activitiesen
dc.subjectice skatingen
dc.subjectball gamesen
dc.subjectsocial skillsen
dc.subjectfree timeen
dc.titleSpolečné pohybové aktivity ve školní družiněcs
dc.titleGroup Physical Activities during the After-School Programen
dc.typezávěrečná prácecs
local.degree.abbreviationCeloživotní
local.degree.disciplineDPS
local.degree.programmeDalší vzdělávání pedagogických pracovníků
local.degree.programmeabbreviationDVPP
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP19C00019
local.identifier.stag40907
local.identifier.verbis
local.identifier.verbisbb831e78-7c32-4442-8d14-b89d0f2d4453
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo25
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ZP_Jakubcova_Zuzana.pdf
Size:
452.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jakubcova_DPS.pdf
Size:
552.65 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
20.3 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections