Webové stránky pro výuku a testování stereometrie

Abstract
Stereometrie je jedním z témat vyučovaných na středních školách v ČR. Při výuce stereometrie lze s výhodou užít moderních metod výpočetní techniky a především také vhodných geometrických programů, např. geometrického programu GeoGebra. V programu GeoGebra je možné vytvořit zdrojové soubory pro interaktivní teoretický výklad stereometrie, ale také zdrojové soubory pro vytvoření grafického zadání, řešení, zápisu konstrukce, ale i metodických pokynů řešených stereometrických úloh a taktéž zdrojové soubory grafického zadání neřešených stereometrických konstrukčních úloh a testů. Všechny výše uvedené zdrojové soubory je možné použít pro tvorbu webových stránek zaměřených na výuku a testování stereometrie.
Stereometry is one of the topics taught at secondary schools in the Czech Republic. Modern methods of a computing technics and above all also suitable geometric softwares, e.g. geometric freeware GeoGebra, can be used with advantage in the teaching process of the stereometry. In GeoGebra it is possible to create source files for interactive theoretical explanation of stereometry, but also source files for creating a graphical input, a solution, a symbolic notation of a construction, as well as methodical instructions of solved stereometric tasks and also source files of graphic input of unsolved stereometric constructive tasks and tests. All the above-mentioned source files can be used for creating web pages focused on teaching and testing stereometry.
Description
Subject(s)
Stereometrie, webové stránky, GeoGebra, studijní materiály, testování, procvičování, stereometrické úlohy, Stereometry, websites, GeoGebra, study materials, testing, practising, stereometric tasks
Citation
ISSN
ISBN