Impulsy současnosti - kolekce dezénů pro oděv

Abstract
Pro tuto bakalářskou práci byly impulsem dramatické momenty dnešní doby, a proto upozorňuje na jinovou energii jako součást našeho života a ukazuje nový pohled na sblížení a pochopení této životní síly. Hlavní inspirací se staly temné záběry z filmu Pán Prstenů. Rešeršní část se zabývá historií vzorování a barvení textilu.Praktická část se zabývá tvorbou vzorů pro sportovní oděvy, výtvarným zpracováním vzorů, sublimačním tiskem a konečným výsledkem vzorníkem dezénů.
The dramatic moments of today have been the impetus for this bachelor's thesis, and therefore the energy is different as part of our lives and shows a new perspective on the rapprochement and understanding of this life force. The main inspiration was the dark shots from the movie The Lord of the Rings.The research part deals with the history of patterning and dyeing textiles.The practical part deals with the creation of patterns for sportswear, artistic processing of patterns, sublimation printing and the final result of a pattern swatch.
Description
Subject(s)
odívání, tkaniny, textilie, dezén, vzor, materiál, barevnost, tkaní, vzorování, temnota, naděje, clothing, fabrics, fabric, pattern, pattern, material, color, weaving, pattern design, darkness, hope
Citation
ISSN
ISBN