Vliv preventivního programu "Ajaxův zápisník" na povědomí o obecných rizicích u dětí mladšího školního věku.

Title Alternative:Influence preventative programme "Ajax´s notebook" a knowledge of child junior school age about dangerous.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této bakalářské práci jsem se zabývala preventivní činností Policie ČR a jejím působením zejména na děti a mládež. V teoretické části jsem se věnovala vysvětlení základních pojmů a seznámila čtenáře s historií i současností preventivního působení policie. V závěru teoretické části jsem představila jeden z preventivních programů ato {\clq}qAjaxův zápisník``, který je určený pro žáky 2.ročníků základních škol. V praktické části jsem se zaměřila na zjištění, zda má tento program vliv na povědomí dětí o obecných rizicích. Dále jsem se věnovala prezentaci výsledků použitého dotazníkového šetření. Tyto výsledky ukázaly, že preventivní program {\clq}qAjaxův zápisník`` má opravdu nesporný vliv na povědomí o obecných rizicích u dětí mladšího školního věku. V závěru této bakalářské práce jsem se pokusila navrhnout případné změny, týkající se zejména obsahu pracovního sešitu.
The focus of my bachelor´s work was the preventive police activity in the Czech Republic and its influence on children and youth. In theoretical part I concentrated on essential concepts and I familiarized readers with the history and present of police preventive treatment. At the close of theoretical part I introduced one of preventive programs, namely ``Notebook of Ajax{\crq}q that is intended for pupils of the 2nd class at the primary schools. In practical part I targeted on findings whether this program would influence consciousness of children about common hazards. Further I made presentation of results obtained from my questionnaire investigation. These results showed that the preventive program ``Notebook of Ajax{\crq}q has indisputable influence over the consciousness about common hazards with the children of minor school age. At the close of my bachelor´s work I tried to propose appropriate changes, especially in the content of exercise-book.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 pracovní sešit; rozsah: 54
Subject(s)
prevence, preventivní program ajaxův zápisník, kriminalita, trestní odpovědnost, dotazník, preventivně informační skupina, praha i, prevention, preventive program ``notebook of ajax{\crq}q, delinquency, criminal liability, questionnaire, preventively informative service, prague i
Citation
ISSN
ISBN