Životnost textilií s ohledem na životní prostředí

Title Alternative:The life of textiles with respect to the environment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of the thesis is to compare the life of cotton and blend material composed of 50% cotton and 50% polyester. The first part focuses on the life of fabrics. The following describes the properties of fabrics that are closely related to the life of fabrics. Detailed properties of fibers are focused on the characteristics of cotton and polyester. The methods that assess the life of fabrics are described in the literature search part. This is followed by describing the influence of washing on the environment. The experimental part focuses on some methods of evaluating the life of fabrics. Finally the results of measurement are discussed.
Cílem diplomové práce je porovnání životnosti bavlněného a směsového materiálu složeného z 50% bavlny a 50% polyesteru. První část práce je zaměřena na životnost textilií. Dále jsou popsány vlastnosti plošných textilií, které úzce souvisí s životností textilií. Popsané vlastnosti vláken jsou zaměřeny na vlastnosti bavlny a polyesteru. V rešeršní části jsou popsány metody, které hodnotí životnost textilií. Poté následuje popsání vlivu praní na životní prostředí. Experimentální část je zaměřena na vybrané metody hodnotící životnost textilií. Závěrem jsou diskutovány výsledky měření.
Description
katedra: KHT; rozsah: 64 s.
Subject(s)
washing, capillarity, mechanical properties, whiteness, praní, vzlínavost, mechanické vlastnosti, bělost
Citation
ISSN
ISBN