Uplatňovanie a smery ďalšieho rozvoja cenovej stimulácie textilných a odevných výrobkov pri dodávkach do tuzemska a na vývoz v podmienkach VHJ Slovatotex

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN