Rozšíření školní výuky ve spolupráci s DinoParkem v Liberci

Title Alternative:Extension of School Instruction in Collaboration with DinoPark in Liberec
Abstract
Diplomová práce s názvem: Rozšíření školní výuky ve spolupráci s DinoParkem v Liberci se zabývá žáky prvního stupně, konkrétně se jedná o děti středního školního věku. Je zde využito metod mimoškolní výuky, rozhovoru, pracovního listu a metodického listu. Práce se především zabývá tvorbou pracovního listu a prací se skupinou. Je zde vymezena obsahová integrace a prvky projektové výuky. Obsahy vzdělávacích oblastí jsou popsány v další kapitole. Nalezneme zde informace o DinoParku a součástí je rozhovor se spolupracujícími učiteli. Závěrečná část se zabývá vyhodnocením pracovního listu a z něho vyplývajících návrhů k úpravám stávajícího listu. Přílohu tvoří pracovní list, metodický list pro učitele a rozhovor s učiteli. Diplomová práce je určena pro pedagogy, pro rodiče a studenty.
The diploma thesis named: Extension of School Instruction in Collaboration with DinoPark in Liberec deals with pupils of Elementary school. Extracurriculas teachers methods, work and method sheets, interview with teachers were used to create a didactic tool and evaluate its beneficial effect on children learning. The work mainly deals with creating worksheets and groupwork. The thesis deals with integrated thematic instruction and pastly uses the concept of project. The focus is on integration of mathematics, czech language and science described in the next chapter. You will also find information about DinoPark. Interview with cooperation teachers illustrate the effectiveness of the complex worksheet. The final part deals with the evaluation of the worksheet and suggests necessary modification existing worksheet. The appendix includes the worksheet for children and the methodical sheet for teachers. It also includes an interview with the two teachers. The thesis may bring inspiration to educators, parents and students.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN