Zařízení hotelu bytovými textiliemi

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vybavením dvoulůžkového pokoje v hotelu Bed&Books bytovými textiliemi. V práci jsou popsané textilní kategorie ložní prádlo, dekorace oken, koberce, tapety a čalouněný nábytek. Každá kapitola obsahuje popis daného produktu, jeho podoby, typy využívaných textilií, jejich vlastnosti, a popis bezpečnostních požadavků pro daný produkt. V závěru každé kapitoly je produktová tabulka obsahující produkty A, B, C, řazených dle ceny, s informacemi o jednotlivých produktech. V závěru je součet cen kategorii A, B, C, srovnání jejich rozdílů, rozhodnutí, kterou variantu využijí majitelé pro rekonstrukci hotelu.
The bachelor's thesis deals with the furnishing of a double bed room with home textilies at Bed & Books hotel. In the work are described textile category bed linen, window decoration, carpets, wallpaper and upholstered furniture. Each chapter contains a description of the product, form, types of fabrics used, their properties, and a description of the safety requirements for the product. At the end of each chapter is a product table containing products A, B, C, sorted by price, with product information. At the end, the sum of the prices is in category A, B, C, a comparison of their differences, the decision which the owners will use for the reconstruction of the hotel.
Description
Subject(s)
bytový textil, bezpečnost, hotel, rekonstrukce, textilní produkty, home textiles, security, hotel, reconstruction, textile products
Citation
ISSN
ISBN