Na vlnách - kolekce šperků

Abstract
Má bakalářská práce se skládá ze dvou částí, praktické časti a teoretické části. Hlavní motto mé bakalářské práce je z básně Krásná loď od Charlese Baudelaira. Tento verš vystihuje, jak jsou pro mě lodě fascinující a krásné. To znamená jejich tvary, odraz na vodní hladině a jiné. Název mé bakalářské práce je tedy na vlnách. Vytvořila jsem kolekci šperků z kovu a pěnového skla, která je inspirovaná plachetnicemi.
My bachelor work includes two parts, the theoretical part and the practical part. My mean motto of my bachelor work is from the poem, the Splendid ship from Charles Baudelaire. This verse deals how the sailing boat are fascinating and beautiful for me. It means their shapes, reflection on the water surface and other. The title my bachelor work is therefore On the waves. I create collection jewelry of metal and foam glass, which is inspired by sailing ship.
Description
Subject(s)
Plachetnice, pěnové sklo, tvary, plachty, kov, Sailing boat, foam glass, shapes, canvas, metal
Citation
ISSN
ISBN