Výchovné poslání třídního učitele na střední odborné škole

Title Alternative:The head teacher's educational impact on high school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this diploma thesis is to express the specific rarity of the head teacher´s educational impact at the High School of Engineering, Building and Transportation in Liberec. First the diploma thesis tries to clarify some primary relationships between the head teacher and its surrounding, later it tries to analyze some of the head teacher´s competences. Finally the diploma thesis shows the possible educational impact of the head teacher to their students.
Tato práce si klade za cíl formulovat specifické zvláštnosti výchovné práce třídního učitele na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci. Zpočátku se snaží objasnit některé primární vztahy třídních učitelů k okolí a následně pak analyzovat některé kompetence třídních učitelů. V závěru se pak autorka této práce zamýšlí nad úlohou třídního učitele při utváření profilu studenta na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci.
Description
katedra: KPP; přílohy: CD; rozsah: 106
Subject(s)
high school, head teacher, students, curriculum, competence, střední škola, třídní učitel, žáci, kompetence, kurikulum
Citation
ISSN
ISBN