Strategie vstupu firmy Monika na zahraniční trh

Title Alternative:Foreign market entering strategy of company Monika
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is named "Foreign market entering strategy of company Monika" and it analyses selection of possibilities to enter Slovak market through mediators or intermediary relationships. The aim of the work is to evaluate selected forms of entering the Slovak market through a detailed analysis of the selected entry strategies and economic evaluation of this decision. The work is made into two parts, the first is theoretical and the second is practical. Theoretical part of the work is based on knowledge from world-renowned experts on the issues of marketing and international business. It deals with factors influencing the choice of entering foreign markets, analysis of selected forms of entering foreign market and their definition and suitability. The practical part of the work applies theoretical knowledge, rates and analyses previous strategy of Monika´s company in Czech and it characterizes choice of the best form of entering Slovak market. The conclusion of the work summarizes the business benefits of the Slovak Republic and it presents the economic evaluation.
Tato bakalářská práce nese název Strategie vstupu firmy Monika na zahraniční trh a analyzuje vybranou formu vstupu pomocí prostřednických vztahů na slovenský trh. Cílem práce je zhodnocení vybrané formy vstupu na slovenský trh pomocí podrobné analýzy zvolené strategie vstupu a ekonomické vyhodnocení tohoto rozhodnutí. Práce je koncipována do části teoretické a do části praktické. Teoretická část práce vychází z poznatků získaných od světoznámých odborníků zabývajících se otázkami marketingu a mezinárodního podnikání. Zabývá se faktory ovlivňujícími volbu formy vstupu a rozborem vybraných forem vstupu na zahraniční trhy, jejich definicí a vhodnosti použití. Práce ve své praktické části aplikuje teoretické poznatky, hodnotí a analyzuje dosavadní strategii prodeje společnosti Monika a charakterizuje výběr nejvhodnější formy vstupu na slovenský trh. Závěr práce shrnuje přínosy podnikání na Slovensku a předkládá ekonomické zhodnocení.
Description
katedra: KMG; přílohy: 1 propagační materiál, 1 certifikát; rozsah: 51 s., 2 s. obr.příloh
Subject(s)
international marketing, form of entry into the foreign market, slovakian market, intermediary relationships, mezinárodní obchod, forma vstupu na zahraniční trh, slovenský trh, prostřednické vztahy
Citation
ISSN
ISBN