Kartografický projekt hydrologického atlasu povodí horní Lužické Nisy a Smědé na území České republiky

Title Alternative:Cartographic project of the hydrological atlas of the Lusatian Neisse and Smědá river basin in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce je zaměřena na zpracování zvolených témat atlasu, znázorňujících hydrologickou situaci v oblasti, a zároveň tvorbu kartografického projektu. Zájmovou oblastí je pro práci povodí horní Lužické Nisy a Smědé na území České republiky. Širší oblastí zájmu je trojzemí, tedy region, který zasahuje také do Spolkové republiky Německo a Polské republiky. Rozšíření zkoumané oblasti bylo vytvořeno za účelem znázornění některých jevů nezávislých na státní hranici. Zpracované příkladové návrhy umožňují uživateli získání základních informací o vymezeném regionu. Témata se zaměřují na charakteristiku říčního systému, jeho členění, ochranu a problémy typické pro zvolené území. Součástí kartografického projektu je sestavení tematického obsahu a dále analýza dostupnosti dat pro zvolené téma. V práci jsou zmíněny návrhy na další rozpracování tematických oddílů. Výstupem práce je hydrologický atlas a jeho maketa.
Description
82 s., 4 s. příl. :obr., tab. +sam. příloha + CD ROM
Subject(s)
hydrological maps, hydrologické mapy
Citation
ISSN
ISBN