Tkaniny z wolframových (w) drátků jako výztuž kompozitních systémů

Title Alternative:Fabrics from wolfram (w) wires as reinforcement of compsite systems
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Anotace: Tato diplomová práce je vypracovaná na téma Tkaniny z wolframových (w) drátků jako výztuž kompozitních systémů. Práce je zaměřena na kovové tkaniny, především na výrobu tkaniny z wolframového drátku a na její vlastnosti. První, rešeršní, část se zabývá popisem současného stavu kompozitních systémů s kovovou výztuží, novými aplikacemi, jejich opodstatněními, požadavky na vlastnosti, kovovými tkaninami a charakteristikou drátků. Druhá, experimentální, část popisuje výrobní předpis pro výrobu tkaniny z wolframového drátku včetně popisu strojního zařízení, na kterém byly vyrobeny, výrobu tkaniny, měření vybraných vlastností drátků a tkaniny, metody, principy měření a přístroje, na kterých byly zkoumány vybrané parametry tkanin z wolframového drátku. Poslední, závěrečná, část se zabývá interpretací výsledků a shrnutím zjištěných poznatků.
Abstrakt: This diploma thesis is worked out on the theme Fabrics from wolfram (w) wires as reinforcement of composite systems. As it is already evident from the title this study is focused on metal fabrics, first of all on output fabrics from wolfram wire and on its properties. The first, background, research deals with description contemporary state composite systems with metal reinforcement, with new applications, their foundation, requirements on properties, metal fabrics and characteristics of wires. The second, experimental, part describes production recipe for production fabrics from wolfram wire including description mechanical apparatus, whereat was produced by, production of fabrics, measurement selected properties of wires and fabrics, method, principles of metering and apparatuses on which the selected parameters of fabrics from wolfram wire were researched. The last, final, part deals with interpretation of results and the summary of ascertained observations.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 95
Subject(s)
tkaní, tkanina, kovová tkanina, výrobní předpis, kompozitní systém, matrice, výztuž, wolfram, composit system, weawing
Citation
ISSN
ISBN