Distribuce značky Repulse - street wear

Title Alternative:Distribution of Repulse Trademark - street wear
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce je zpracována pro firmu PROCENTRUM Design, s. r. o., která rozvíjí nový produkt pod značkou Repulse - street wear. Jedná se o oblečení zacílené na vyznavače extrémních sportů a extrémistů obecně. V první části práce je charakterizována firma PROCENTRUM Design a značka Repulse. Hlavním bodem další části je marketingový výzkum, který zjišťuje povědomí o značce mezi spotřebiteli a také jejich nákupní zvyky a preference. Výsledky jsou aplikovány při vytváření marketingového mixu se zaměřením na distribuci dané značky. Závěr je zaměřen na možnosti expanze značky do Evropské Unie.
This bachelor work was made for PROCENTRUM Design Ltd., who is developing a new product under the Repulse trademark - street wear ,targeted on extrememe sportsmen and extremists allover. In the first part of the work you´ll find the charakteristics of PROCENTRUM Ltd. and Repulse TM. The main point of the second part is marketing research , which shows how known is the trademark by the consumers,and also their shopping habits and preferences. The outcome is applied in the creation of a marketing mixture aimed at the distribution of the given trademark. The last part is discussing the possibility of Repulse TM expansion to the European Union.
Description
katedra: KHT; přílohy: 1 CD; rozsah: 50 s., 11 s. obr. příloh.
Subject(s)
swot analýza, marketingový výzkum, dotazník, marketingový mix, expanze značky do evropské unie, swot analysis, marketing research, questionnaire, marketing mix, expansion of trademark to the european union
Citation
ISSN
ISBN