Pohybová aktivita žáků 1. stupně ZŠ během pobytu ve škole

Title Alternative:Physical activity of primary school students at the school time
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This final - year thesis deals first of all with the possibility of movement activity increasing of the pupils in the first grade of the basic school during their stay at school. A reserve of didactic plays connected with movement for Czech and math classes has been worked out. The reserve of the plays contains 3 plays for classes in Czech and 3 plays for math classes for each year of the 1 grade ( basic school). The measuring of pupils´ movement activity was made with the hepl of pedometers . It was proved that pupils have not enough movement during their stay at school. We reached satisfying values by involving of the didactic plays connected with movement. The plays were incorporated first of all on days, when there was no physical traninig on the schedule. The values many times reached the same level as on days when P.T. was on schedule.
Diplomová práce je především zaměřena na možnost zvýšení pohybové aktivity žáků 1. stupně během pobytu ve škole. Pro tento účel byl vypracován zásobník didaktických her spojených s pohybem pro hodiny českého jazyka a matematiky. Zásobník her obsahuje tři hry do hodin českého jazyka a tři hry do hodin matematiky pro každý ročník 1. stupně základních škol. Bylo provedeno měření pohybové aktivity žáků pomocí krokoměrů. Při měření bylo potvrzeno, že během pobytu ve škole nemají žáci dostatek pohybové aktivity. Při zařazení didaktických her spojených s pohybem se podařilo dosáhnout uspokojivých hodnot. Hry byly zařazeny především do dnů, kdy žáci neměli v rozvrhu hodinu tělesné výchovy. Mnohdy se hodnoty dostaly na stejnou úroveň, jako ve dnech kdy žáci mají v rozvrhu tělesnou výchovu.
Description
katedra: KPV; přílohy: CD ROM; rozsah: 75 s., 130 s.
Subject(s)
movement activity, didactic plays connected with movement, mathematics, czech, pedometers, měření pohybové aktivity žáků, didaktické hry spojené s pohybem, český jazyk, matematika, krokoměry
Citation
ISSN
ISBN