Fair Trade v České republice

Title Alternative:Fair Trade in the Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Fair Trade movement has existed for almost 65 years. Its main principle is to reduce poverty in developing countries through market channels. The Fair Trade field evolves due to customers' interest in products of organic farming. This thesis emphasizes the situation in the Czech Republic in comparison to foreign countries. The Fair Trade awareness is very poor in the Czech Republic, although the system has been running here for 7 years. The author's aim is to analyze the existing marketing tools and suggest their improvement and thus spread awareness of the Fair Trade among Czech consumers. A marketing strategy, developed with regard to the most advanced target groups, can be used to increase the sales of Fairtrade certified products.
Hnutí Fair Trade ve světě existuje přibližně 65 let. Jeho hlavním principem je snižování chudoby v rozvojových zemích prostřednictvím tržních nástrojů. K vývoji oblasti spravedlivého obchodování přispívá fakt zvyšujícího se zájmu spotřebitelů o produkty z ekologického zemědělství. V diplomové práci je kladen důraz na situaci v České republice v porovnání se stavem v zahraničí. Ačkoliv zde systém funguje již sedm let a meziroční prodeje expandují, povědomí veřejnosti je stále nízké. Proto je snahou autorky analyzovat dosavadní marketingové nástroje, navrhnout jejich zlepšení a tím zvýšit povědomí o Fair Trade mezi českými spotřebiteli. S přihlédnutím k nejperspektivnějším cílovým skupinám je vyvinuta marketingová strategie, pomocí níž lze dosáhnout zvýšení prodejů výrobků s certifikací Fairtrade.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 CD; rozsah: 96 s. (161 152 znaků)
Subject(s)
advanced countries, association for fair trade, certification, fair trade, fair trade products, fairtrade international, fairtrade organizations, marketing strategy, underdeveloped countries, asociace pro fair trade, certifikace, fair trade, fair trade produkty, fairtrade international, fair trade organizace, marketingová strategie, rozvojové země, vyspělé země
Citation
ISSN
ISBN