Marketingová komunikace podniku v mezinárodním prostředí

Abstract
Bakalářská práce se zabývá marketingovou komunikací podniku v mezinárodním prostředí. Teoretická část cílí na vymezení dané problematiky s ohledem na sociální sítě, které mohou být využity jako komunikační nástroj a také se zabývá budováním kladného jména podniku. Praktická část se zabývá popsáním vybraného podniku, poté analýzou a zhodnocením současné marketingové komunikace podniku pomocí zjištěných dat. Práce je na základě těchto výsledků zakončena doporučením, které by mohlo vést ke zlepšení současné situace s ohledem na zvýšenou potřebu zaměstnanců.
This bachelor thesis deals with marketing communication of a company in an international environment. The theoretical part aims at defining the given issue with focus on social networks, which can be used as a communication tool and also deals with building a positive image of a company. The practical part is describing the selected enterprise, then the current marketing communication of that particular company is analyzed and evaluated using acquired data. In the end the results are given with a recommendation that could lead to an improvement of the current situation with regards to the increased need of employees.
Description
Subject(s)
budování značky, komunikační mix, marketing, marketingová komunikace, sociální sítě, brand building, communication mix, marketing, marketing communication, social networks
Citation
ISSN
ISBN