Webová autentizace proti lokálním a vzdáleným zdrojům

Title Alternative:Web site authentication using local and remote resources
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce popisuje základní postupy při implementaci webové autentizace na LAMP (Linux, Apache. MySQL, PHP) platformě. Zabývá se i autentizací v PHP proti vzdálenému LDAP serveru. Je využito výhradně opensource softwaru, což zaručuje levné nasazení v praxi. Skriptovací jazyk PHP je velmi populární, má širokou podporu v oblasti hostingových služeb a tak řešení podobná těm v této práci není složité použít. Jsou zde i ukázky možností autentizace jen pomocí serveru Apache. Několik kapitol je věnováno návrhům autentizace v typických webových projektech a popisu typů útoků na jejich bezpečnost. Samozřejmě nechybí rady, jak se takovým útokům bránit.
This bachelor's work concerns basic techniques of the web authentication implementation using LAMP (Linux, Apache. MySQL, PHP) platform. It deals with the authentication using PHP and LDAP server. I have used exclusively opensource software, therefore I expect relatively cheap employment of these methods in practice. The PHP scripting language is highly popular, it is widely supported by web hosting companies. That is why I think these solutions can be easily used in variety of web projects. I present a few standalone solutions using the Apache server. Several chapters describe design of the authentication schemes in typical web projects and attack which are they exposed to. Of course I enclose suggestions how to defend against them.
Description
katedra: KAI; rozsah: 47 s.
Subject(s)
authentication, web, http, ldap, php, autentizace, web, http, ldap, php
Citation
ISSN
ISBN