Návrh a implementace testovacího prostředí pro webové aplikace

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá testováním webových aplikací. V první části je stručný popis, co to vlastně je webová aplikace, dále její výhody a nevýhody. V druhé části popisuje testování. Jaké existují druhy testování, jaký je mezi nimi rozdíl, k čemu ten který druh je dobrý a proč je vlastně důležité testovat aplikace. Ve třetí části se věnuje návrhu a implementaci testovacího prostředí. A na závěr přináší zhodnocení přínosu automatických testů v praxi.
This bachelor thesis present testing of web applications. In the first part is a brief description of what is web application, its benefits and disadvantages. In the second part it describe testing. What kinds of testing exists, what are differences between them, what are they intended for and why it is good to test the applications. In the third part it presents design and implementation of testing environment. And at the end it evaluate the benefit of automatic tests in practise.
Description
Subject(s)
Webová aplikace, testování, testovací prostředí, automatické testy, Use Case, Test Case, Web application, testing, testing environment, automatic tests, Use Case, Test Case
Citation
ISSN
ISBN