Muzeum Zdeňka Sýkory, Louny

Abstract
Muzeum malíře Zdeňka Sýkory (19202011) by mělo prostřednictvím stálé expozice mapovat vývoj jeho díla od fotografií ze let čtyřicátých, přes surrealistické, kubistické či fauvistické obrazy až po pro něho typické struktury z let šedesátých a linie z doby následující. Další prostory muzea by měly být věnovány dokumentační, přednáškové a studijní činnosti pomocí moderních technologií s využitím digitálního archivu (promítání fotografií, filmů, aktivní vyhledávání) by tato část muzea měla přiblížit život nejen umělce, ale i pedagoga, sportovce, milovníka automobilů, lounského patriota.Pro tyto účely by měl sloužit prostorově variabilní výstavní sál.Samozřejmou součástí muzea je depozitář a technické zázemí (pokladna, šatna pro návštěvníky, toalety, pracovny pro zaměstnance, nákladní výtah atd.).
Museum of painter Zdeněk Sýkora (1920-2011) should map the development of his work, from photographs from the 1940s through surrealist, cubist or fauvetic paintings, to the typical structure of the 1960s and lines from the following period. Other museum spaces should be devoted to documentary, lecturing and study activities - using modern technologies using digital archives (screening of photographs, films, active search) this part of the museum should bring the life of not only the artist but also the pedagogue, sportsman, car lovers, patriota.A spatially variable exhibition hall should serve for this purpose.Of course, the museum chould include a depository and a technical background (cash desk, visitors 'cloakroom, toilets, workers' rooms, freight elevator, etc.).
Description
Subject(s)
Muzeum, Zdeněk Sýkora, Louny, Museum, Zdenek Sykora, Louny
Citation
ISSN
ISBN