Vliv sociálního prostředí na kriminalitu dětí a mládeže.

Title Alternative:The Social Influence of Environment on Children and Young People
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The present bachelor degree paper is concerned with both the theoretical and practical examination of the impact of social environment on the delinquency of the young people. It aims to analyse and map up the social environment with regard to the crime rate of children and young people in the present period. The paper consists of two parts. The theoretical part deals with the definition of principal concepts, theories explaining the causes of delinquency of children and young people, and selected aspects of changes in society and their consequences for the educational climate of children and young people. The practical part, by means of controlled interviews, studies, and analyses of available sources, investigates the effect of social environment from which young delinquents come from.
Bakalářská práce se zabývala teoretickým i praktickým zkoumáním vlivu sociálního prostředí na kriminalitu mládeže. Jejím cílem byla analýza a zmapování sociálního prostředí na kriminalitu dětí a mládeže v současnosti. Práce obsahovala dvě části. Část teoretickou, která se zabývala vymezením základních pojmů, teoriemi vysvětlujícími příčiny delikvence dětí a mládeže. Dále vybranými aspekty celospolečenských proměn a jejich dosah na výchovné klima dětí a mládeže. Praktická část zjišťovala pomocí řízeného rozhovoru, studiem a analýzou dostupných pramenů vliv sociálního prostředí z kterého pocházejí mladiství delikventi.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1x CD; rozsah: 59 s.
Subject(s)
young person, social environment, delinquency, majority, coeval groups, mladistvý, sociální prostředí, delikvence, zletilost, vrstevnické skupiny
Citation
ISSN
ISBN