Spolehlivost komunikace s PLC po internetu

Title Alternative:Reliability of communication with PLC on internet
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá ověřením spolehlivosti komunikace s PLC po internetu, především využitelností řízení činnosti PLC přes internetové připojení. Práce obsahuje teoretickou část, ve které jsou popsány základní principy internetové komunikace, problematiky komunikace s PLC Tecomat po ethernetu a teorie použitých statistických výpočtů. Zabývá se metodikou získání statistických dat a jejich zpracováním pomocí Microsoft Excel. Práce popisuje řešené problémy a výpočty použité pro vyhodnocení dat. Součástí práce jsou, na přiloženém CD, všechny datové soubory a program, kterým byla statistická data získána, včetně zdrojových kódů, aby bylo možné data případně rozšířit, nebo navázat na tuto práci dalšími úkoly.
The piece deals with verifying the reliability of communication with PLC on internet. Especially with operating effiency of PLC activity via internet connection. The piece contains theoretic part, where basic principles of internet communication are described, question of communication with PLC Tecomat via ethernet and theory of used statistical computation. It deals with methodology of getting statistical datas and their process with the help of Microsoft Excel. The piece describes solved problems and computations used for datas evaluation. The parts of piece are, on applied CD, all datas` files and a program through which were datas gained, including source codes, to be possible the datas enlarge or follow with further charges.
Description
katedra: KŘT; rozsah: 45 s., 17 s. příloh
Subject(s)
spolehlivost komunikace, iso osi, plc, tecomat, statistické vyhodnocení, reliability of communication, iso osi, plc, tecomat, statistical evaluation
Citation
ISSN
ISBN