Kalkulace a tvorba cen ve vybraném podniku

dc.contributor
dc.contributor.advisorHojná Radana, Ing. Ph.D. : 54824
dc.contributor.authorJanušová, Markéta
dc.date.accessioned2020-07-14T07:13:31Z
dc.date.available2020-07-14T07:13:31Z
dc.date.committed2021-8-31
dc.date.defense2020-06-24
dc.date.submitted2019-10-31
dc.date.updated2020-6-24
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou kalkulací a tvorby cen vybraného podnikatelského subjektu. První část se věnuje teoretickým východiskům týkajících se kalkulace nákladů a cenové tvorbě. Jsou zde vysvětleny základní pojmy a vymezeny kalkulační metody i techniky. Cenová tvorba je popsána z pohledu metod tvorbya cenových strategií. Podklady pro teoretickou část práce byly čerpány z odborné literatury. Druhá část se zabývá charakteristikou podniku Crystalex CZ s.r.o. Zahrnuje historii firmy, výrobní proces jedné sklenice, samotné kalkulace nákladů a stanovení prodejní ceny konečnému zákazníkovi. Závěrem této části je zhodnocení a návrh konkrétního zlepšení v postupu kalkulace.cs
dc.description.abstractThe Bachelor thesis covers the issue of calculations and pricing of a selected business entity. The first part focuses on theoretical basis of cost calculations and pricing, as well as definition of basic terms, calculation methods and techniques. Pricing is described in terms of creation methods and pricing strategies. Theoretical part of the thesis is based on reference books.The following part aims to introduce the company Crystalex CZ, s.r.o. with a focus on the history of the company, glass production process, the cost calculations applied within a company. In addition, the way of calculating the final selling price is illustrated. The final part of Bachelor thesis assesses and suggests particular improvements in the calculation process.en
dc.description.mark
dc.format55 s.
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Tabulky 0
dc.identifier.signatureV 202001886
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/157354
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginitemize itemKRÁL, Bohumil, et al. 2019. Manažerské účetnictví. 4. vyd. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-568-1.. itemPOPESKO, Boris a Šárka PAPADAKI. 2016. Moderní metody řízení nákladů: Jak dosáhnout efektivního vynakládání nákladů a jejich snížení. 2. vyd. Praha: GRADA Publishing. ISBN 978-80-247-5773-5. itemFIBÍROVÁ, Jana, et al. 2015. Manažerské účetnictví: Nástroje a metody. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-486-9. itemBRAUN, Karen W. and Wendy M. TIETZ., W. 2014. Managerial Accounting. Global Edition. Harlow: Pearson Education Limited. ISBN 978-1292059426. itemPROQUEST. 2019 Databáze článků ProQuest [online]. Ann Arbor, MI, USA: ProQuest. [cit. 2019- 09-26]. Dostupné z: http://knihovna.tul.cz enditemize parKonzultant: Miroslav Janušpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectkalkulace nákladůcs
dc.subjectkalkulační metodycs
dc.subjectkalkulační technikycs
dc.subjectcenová tvorbacs
dc.subjectmetody tvorby cencs
dc.subjectcenové strategiecs
dc.subjectprodejní cenacs
dc.subjectcost calculationsen
dc.subjectcalculation methodsen
dc.subjectcalculation techniquesen
dc.subjectpricing methodsen
dc.subjectpricing strategiesen
dc.subjectselling priceen
dc.titleKalkulace a tvorba cen ve vybraném podnikucs
dc.titleCalculation and creation of the prices in a chosen companyen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKFÚ
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE17000211
local.identifier.stag40306
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06666673
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo1886
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Janusova.pdf
Size:
1.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_BP_2020__Janusova.pdf
Size:
377.36 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
15.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP